Embryobedömning

På morgonen dagen efter ägguttag kontrolleras om äggen är befruktade. Vid en normal befruktning kan man se två runda uppklarningar i ägget, så kallade förkärnor. Den ena kärnan innehåller anlaget från kvinnan och den andra anlaget från mannen. När ägget är obefruktat ser man inte några kärnor. Ibland händer det att fler än två förkärnor bildas. De äggen är onormala och kan inte användas.

Embryoutveckling

En normal befruktning inträffar vanligen samma dag som insemineringen/injektionen av spermier sker. Förkärnorna bildas relativt snabbt och kan bekräftas morgonen därpå. Senare samma dag smälter förkärnorna samman och första celldelningen sker. Under dagarna som följer fortsätter embryot att dela sig vidare.

Två dagar efter ägguttaget har embryot oftast delat sig till mellan två och sex celler och på tredje dagen sex till tio celler.