Ekonomisk ersättning

Donation skall enligt svensk lag ske altruistiskt, det betyder att du som donator ger av fri vilja, i syfte att hjälpa någon annan och utan ekonomisk vinning. Den ekonomiska ersättning du får, är avsedd att kompensera för din restid och eventuell förlorad inkomst vid besök och resor till kliniken. Som äggdonator ersätts du med 12.100 kronor för varje donation till Livio Egg Bank.

ANSÖK HÄR